Toimintakertomus 2017

Götanmaan Kalevalaiset jatkoi toimintaansa yhteistyössä Göteborgin kulttuurilaitosten sekä suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten toimijoiden kanssa kulttuurimme näkyväksi tekemiseksi ja tarjolle tuomiseksi. Näistä tiedotettiin jäsenkirjeissä, kotisivulla ja Facebookissa. Vuoden teema oli Suomen 100-vuotismerkkivuoden teema” Yhdessä”.

Johtokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Heli Henriksson Vasara, varapuheenjohtajana Kirsti Kuusela, sihteerinä Briitta Ojala, kassanhoitajana Pirjo Nyckling, jäseninä Merja Heed ja Kaisa Mannerkorpi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 41.

· Johtokunta on pitänyt 8 kokousta.

· Puheenjohtajamme on toiminut Göteborgin kunnan ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön välisessä neuvonpidossa viiteryhmä Kulttuurin puheenjohtajana ja kaupungin Ruotsinsuomalaisen neuvoston jäsenenä. Briitta Ojala on edustanut yhdistystämme Göteborgin ruotsinsuomalaisen yhteistyökomitean kokouksissa Iltatähdellä.

· Heli Henriksson Vasara edusti yhdistystämme Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokouksessa Helsingissä.

· Jäsentapahtumana tammikuussa kävimme katsomassa teatterivierailua Suomesta Folkteaternissa, esitystä ”Veden muisti”, 25/1.

· Elvytysprojekti: Projektissa on tehty yhteistyötä eri yhdistysten ja toimintojen kanssa. Yksi esimerkki on yhteistyö Merenkulkumuseon ja Göteborgin suomalaisen lauantaikerhon kanssa. Merenkulkumuseossa järjestettiin tapahtumat ”Tule leikkimään kahdella kileellä”. Projekti järjesti myös yhteistyössä Lauantaikerhon kanssa retken Slottsskogeniin. Toinen esimerkki yhteistyöstä on Mukulat, jossa eri yhdistykset tekivät yhteistyötä ja järjestivät Merenkulkumuseossa suomenkielistä ohjelmaa lapsille. Kolmas esimerkki yhteistyöstä on Kulttuurikalaasi, jossa projekti järjesti sadunkerrontaa suomeksi osana ”Staden där vi läser för våra barn” -satsausta ja tanssia yhteistyössä Saanko luvan seuratanssijat -yhdistyksen kanssa. Projekti on myös jatkanut jo useita vuosia kestänyttä ja kerran kuukaudessa tapahtuvaa yhteistyötä ja sadunkerrontaa suomenkielisen esikoulutoiminnan kanssa.

Projektin johtoryhmä on pitänyt suunnittelukokouksia, joissa projektin etenemistä on käsitelty ja suunniteltu. Paljon on myös keskusteltu siitä, miten ruotsinsuomalaisia lapsia ja heidän vanhempiaan parhaiten voisi mobilisoida suomen kielen oppimiseen ja elvyttämiseen. Keskustelut ovat johtaneet siihen, että projekti on nyt osittain muuttanut suuntaansa. Seuraava askel on löytää suomen kielen ohjelma, jota projektin kohderyhmä ja myös sellaiset toisen ja kolmannen sukupolven lapset, jotka vielä eivät osaa suomea, voivat käyttää suomen kielen opiskeluun. Projekti on ollut kontaktissa suomalaiseen Playvationiin ja Moomin language Schooliin, joita käytetään Suomessa. Niitä on kehitetty yhteistyössä lastentarhaopettajien ja kieliasiantuntijoiden kanssa. Projektin seuraava askel on päättää, missä muodossa ja miten projekti toimii tulevaisuudessa.

· Vuosikokous pidettiin 26.2. Kaupunginkirjastossa

· Ruotsinsuomalaisten päivä 24.2. Heli Henriksson Vasara oli mukana suunnittelemassa Kaupunginmuseon bussimatkaa Göteborgin ruotsinsuomalaisille tärkeille paikoille. Ruotsinsuomalaisten päivänä hän kertoi Suomesta Kohtaamispaikalla Framnäs.

· Kalevalan päivän juhla vietettiin Kaupunginkirjastossa 28.2. Eri sukupolvet, kulttuurin harrastajat ja ammattilaiset, historia ja nykypäivä, suomi ja ruotsi kohtasivat Yhdessä- teemamme puitteissa. Anna Heikkinen, Larisa Ljungkrona, Fanny Kivimäki, Kai Latvalehto ja Göteborgin suomalainen hanurikerho esiintyivät.

· Kalevala-opintopiiri ruotsiksi järjestettiin yhteistyössä Folkuniversitetin kanssa 13.3.-15.5. 2017. Piiriin osallistui 6 henkilöä, joista 5 liittyi jäseneksi, vetäjänä Heli Henriksson Vasara. tapaamisia 7, tauoilla nautittiin suomalaisia herkkuja. Yritimme järjestää yhteistä matkaa piiriläisille ja jäsenille Helsinkiin katsomaan Kansallisoopperan esitystä Kalevalanmaa tammikuussa 2018. Matka peruuntui.

· Opastettu vierailu Göteborgin suomalaisten nuorten kanssa Tove Janssonin näyttelyssä Taidemuseossa 22.3.

· Kesäretki Orustille Kirsti Kuuselan johdolla 5.8.

· Retki Rydalin museoon 16.9. katsomaan suomalaista tekstiilinäyttelyä Ledtråd/Johtolanka.

· Perinteinen sieniretki Merja Heedin johdolla Angeredissa 23.9.

· Liiton puheenjohtajan Ildikó Lehtisen tapaaminen Kirsti Kuuselan luona 27.9. Johtokunnan lisäksi mukana myös Inkeri Lamér ja Taina Luodelahti.

· Kannustimme jäseniä osallistumaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Muistikko-kirjoituksiin.

· Kulttuuriyönä 13.10. luimme Kalevalaa 15 kielellä Kaupunginkirjastossa.

· Perinteinen Kekri-juhla 4.11. Kronhusgatan 6:ssa. Taina Luodelahti kertoi Kalevalaisten Naisten Liiton järjestämästä matkasta Marinmaahan.

· Heli Henriksson Vasara kertoi 24.10. Kalevalasta Kohtauspaikka Monsunenissa, Biskopsgårdenissa, jossa vietettiin suomalaista lokakuuta, sekä piti esitelmän Kalevalasta Majornan kirjastossa 14.11. Molemmat esitelmät ruotsiksi.

· Tiedotimme jäsenille Göteborgin seudun suomalaisista kulttuuritapahtumista, kuten Bio Royn suomalaisista elokuvista.

· Jatkoimme jäsenkirjeiden lähettämistä täydentämään tiedotustamme Internetissä.

· Pidimme yhteyttä Kalevalaisten Naisten liitton lisäksi myös Ruotsissa toimiviin kalevalaisiin yhdistyksiin.

· Piirakkaprojekti nuorten kanssa lokakuussa siirtyi sairauden vuoksi vuodelle 2018